Idan Raichel Project
בואי bo'i Chodź
בואיboichodź
תני לי יד ונלךtni li jad we-nelechdaj mi rękę i pójdziemy
אל תשאלי אותי לאןal tisz'ali oti le'annie pytaj mnie dokąd
אל תשאלי אותי על אושרal tisz'ali oti al oszernie pytaj mnie o szczęści
אולי גם הוא יבואulaj gam hu jawomoże ono też przyjdzie
כשהוא יבואksze-hu jawoa gdy ono przyjdzie
ירד עלינו כמו גשםjered alejnu kmo geszemspadnie na nas jak deszcz
   
בואיboichodź
נתחבק ונלךnitchabek we-nelechprzytulmy się i chodźmy
אל תשאלי אותי מתיal tisz'ali oti matajnie pytaj mnie kiedy
אל תשאלי אותי על ביתal tisz'ali oti al bajitnie pytaj mnie o dom
אל תבקשי ממני זמןal tewakszi mimeni zmannie proś mnie o czas
זמן לא מחכהzman lo mechakeczas nie czeka
לא עוצרlo ocernie zatrzymuje się
לא נשארlo nisz'arnie zostaje
   
(...)(...)(...)comments powered by DisqusJeśli masz jakieś uwagi lub pytania - napisz do mnie: iwrit@iwrit.pl


bot