Subliminal i Lior Elmalich
בילאדי biladi Mój Kraj
אמא אדמה שליima adama szelimatko ziemio moja
לא שליlo szelinie moja
כל מה שהיה שליkol ma sze-haja szeliwszystko co było moje
אפילו המדינה שליafilu ha-medina szelinawet mój kraj
סכנה שליsakana szelimoje niebezpieczeństwo
   
הפכה להיותhafcha lihjotstało się
שק חבטותsak chawatotworkiem treningowym
ליציאות בין-לאומיותle-jeci'ot ben le'umijotdla międzynarodowych ataków
שיקבעו לי אםsze-ikbe'u li imktóre zdecydują o moim
להיות או לא להיותlihjot o lo lihjotbyć albo nie być
   
לא מרימים ת'ראשlo merimim tarosznie podnosimy głowy
אוכלים מכותochlim makotdostajemy lanie
עינים עצומותenajim acumotoczy zamknięte
צורחcoreachwrzeszczę
חיה ותן לחיותchje ve-ten lichjotżyj i daj żyć
   
זה לא העם שליze lo ha'am szelito nie mój naród
יפי נפש הזיותjefei nefesz hazajoturojenia dobrych ludzi
יפי נפש בתוך רפשjefei nefesz betoch refeshdobrzy ludzie w tym bagnie?
לא יכול להיותlo jachol lihjotnie może być!
   
אבל אנחנו כאןawal anachnu kanale my jesteśmy tutaj
ואף פעם לא נלך מכאןwe-af pa'am lo nelech mi-kani nigdy stąd nie odejdziemy
הציונותha-cijonutsyjonizm
בדם היהודיba-dam ha-jehudiwe krwi żydów
שמכבד איסלםsze-mechbed islamszanujących islam
וגם נצרות ובודהיזםwe-gam nacrut we-budahismi chrześcijaństwo i buddyzm
גם כן את כולםgam ken et kulami wszystkich innych też
הגרון שלי רווהha-garon szeli rawemoje gardło nasycone
אנ'לא צמה לדםan'lo came le-damnie pragnę krwi
   
תבין דם שופך דםtawin dam szofech damzrozum że krew przelewa krew
הוא שופך דםhu szofech damon przelewa krew
ואז בא דוד שלוwe-az ba dod szelopotem przychodzi jego wuj
ודם שלו נשפך גםwe-dam szelo niszpach gami jego krew też przelewa się
חבל על הזמןchawal al hazmanstrata czasu
לא קםlo kamnie wstanie
הוא לא יתעוררhu lo it'orernie obudzi się
אבא לא ישכיבaba lo jaszkiwojciec nie ułoży już
ת'ילדיםta-jeladimswych dzieci
לישון יותרliszon joterdo snu
   
מי אניmi anikim jestem?
מה אני ידעתיma ani jada'atico wiedziałem?
שורשי ומניין באתיszoraszaj uminajin batimoje korzenie i skąd przyszedłem
אני כאן ומכאן הגעתיani kan umikan higa'atijestem tutaj, stąd przybyłem
هادي أرضي وهونا بلاديhadi ardi, hona biladito moja ziemia, to mój kraj
   
(...)(...)(...)
   
אמאima!mamo!
תסתכלי עלי היוםtistakli alaj hajomspójrz na mnie dzisiaj
אני הנחתי ת'עוזוןani henachti ta'uzonodłożyłem karabin
הרמתי מיקרופוןheramti mikrofonchwyciłem za mikrofon
חולם על שלוםcholem al szalommarzę o "szalom"
מקבל להתראותmekabel lehitraota dostaję "do widzenia"
ניסים ונפלאות fuckfak nisim we-niflaotpieprzyć cuda
הכל רק אשליותhakol rak aszlajotwszystko jest złudzeniem
   
חי בסערהchaj be-se'arażyjąc w burzy
בלב הסכנהbe-lew ha-sakanaw sercu niebezpieczeństwa
צרות כל כך גדולותcarot kol kach gdolottak wielkie nieszczęścia
במדינה כל כך קטנהbe-medina kol kach ktanaw tak małym kraju
רוצה לחיות למותroce lichjot lamutchce żyć, umierać
זקוף שמוטzakuf szamutwyprostowany, przygarbiony
חופשי חטוףchofszi chatufwolny, porwany
מתחיל קפוטmatchil kaputzaczynający, skończony
עומד נופלomed nofelstojący, upadły
חייל מחבלchajal mechabelżołnierz, terrorysta
נותן גוזלnoten gozeldawać, kraść
אלוהים עזאזלelohim azazelbóg, szatan
   
אתה בכור שפוךata be-kur szafuchjesteś w kipiącym tyglu
איך הכל הפך הפוךejch ha-kol hafach hafuchczemu wszystko obróciło się w ruinę?
נדבק לך לסכנהnidbak lecha la-sakanautkwiłeś w niebezpieczeństwie
כמו לכור היתוךkemo le-kur hituchjak w rozpalonym tyglu
שוב קמים נופליםszuw kamim noflimznów powstań i wpadnij
מן הפחד אל הפחmin ha-pachat el ha-pachze strachu w sidła
69 מתהפכיםsziszim we-tejsza mithapchimrewolta '69
נהפוך הוא מהפךnahafoch hu mahapachprzynosi odwrotne efekty
   
שוב פעם מדרכהszuw pa'am midrachai znowu chodnik
בצבע אדמדםbe-cewa adamdamw kolorze czerwonym
לב אדם נדםlew adam nadamserce człowieka milknie
לים זורם הדםla-jam zorem ha-damdo morza spływa krew
חרא של עולםchara szel olamgówniany świat
מציאות עם עצירותmeci'ut im acirutrzeczywistość z zatwardzeniem
חי בסרט מת לחיותchaj be-seret "met lichjot"żyję w filmie "Szklana Pułapka"
חי כדי למותchaj kedej lamutżyję aby umrzeć
   
(...)(...)(...)comments powered by DisqusJeśli masz jakieś uwagi lub pytania - napisz do mnie: iwrit@iwrit.pl


bot