Pisownia i wymowa

Rodzaje pisowni

Obecnie w języku hebrajskim używa się kilku rodzajów pisowni. Najczęściej spotykane to:
 1. Zapis pełny - ktiw male (כתיב מלא) - bez wokalizacji. Powszechny w nowohebrajskim. Nie używa się w nim znaków diakrytycznych, za to niektóre litery (zwłaszcza jud i waw) pełnią rolę tzw. matres lectionis (zob. tabelka niżej). Litery te występują więc w podwójnej roli: albo są po prostu spółgłoskami, albo – jako matres lectionis - pomagają w prawidłowym odczycie wyrazu, podpowiadając właściwą wymowę samogłosek, dyftongów oraz głosek [w] i [Ł].

  Matres lectionis (ML) używane są w hebrajskim od ponad 3000 lat, a w nowohebrajskim ktiw male pojawiają się coraz częściej, nawet w wyrazach, które można by odczytać prawidłowo bez ich pomocy. Proces "stabilizowania się" pisowni ktiw male cały czas trwa, zdarza się więc, że nawet poważne słowniki nie są zgodne co do obecności i liczby matres lectionis w danym wyrazie.

 2. Zapis zwięzły - ktiw chaser (כתיב חסר) - wokalizowany. Matres lectionis (ML) są obecne, ale rzadziej i tylko w niektórych sytuacjach. Za to wszystkie samogłoski oznaczane są za pomocą znaków diakrytycznych (tzw. nikud). Jest to system skomplikowany i dziś używa się go rzadko (teksty biblijne, poezja, część słowników, elementarze). Większość Izraelczyków zna nikud tylko biernie (potrafi go biegle czytać, ale nie jest świadoma zasad, które nim rządzą).

  Warto też pamiętać, że sam termin "ktiw chaser" odnosi się do braku dodatkowych matres lectionis, a nie do obecności wokalizacji. Sporadycznie spotkać można zapis zwięzły bez wokalizacji.

 3. Zapis częściowy (częściowo wokalizowany ktiw male). Liczba użytych znaków diakrytycznych może być bardzo różna, w zależności od potrzeb. Np. w słownikach i podręcznikach do nauki języka, w których zastosowano zapis częściowy, wokalizacja jest zwykle dość "obfita" lub nawet kompletna. Przeważnie jest jednak w jakimś stopniu uproszczona. Np. w słowniku IRIS pominięto wszystkie niewymawiane szwa, kropkę nad literą szin (ale nie nad sin) i dagesz, którego obecność lub brak nie wpływa na wymowę spółgłoski. Jakże praktyczne i wygodne!

  W innych publikacjach zapis częściowy używany jest zwykle tylko w wybranych słowach, dla uniknięcia nieporozumień. Słowa trudniejsze do jednoznacznego odczytania nie są wtedy wokalizowane całkowicie, a tylko opatrzone znakiem samogłoski wskazującym na właściwy odczyt danej sylaby.

Oto kilka przykładów dla zilustrowania powyższych wywodów. Wyrazy zaczerpnąłem z trzech internetowych słowników hebrajskiego, ponieważ w każdym z nich zastosowano inny rodzaj pisowni:
 • BABYLON - ktiw male bez wokalizacji
 • MORFIX - ktiw chaser z pełną wokalizacją
 • IRIS - częściowo wokalizowany ktiw male
BABYLON MORFIX IRIS wymowa znaczenie
תייר תַּיָּר תַייָר tajar turysta
לווייתן לִוְיָתָן לִווייָתָן liwjatan wieloryb
שולחן שֻׁלְחָן שוּלחָן szulchan stół
חיים חַיִּים חַיִים chajim życie
תקווה תִּקְוָה תִקווָה tikwa nadzieja
הוליווד הוֹלִיווּד הוֹלִיווּד holiłud Hollywood


ML - Matres lectionis (אמות קריאה)

ML: Wymowa: Przykłady: Uwagi:
ו u
o
שולחן [szulchan] = stół
אוכל [ochel] = jedzenie
 
י i
e (rzadko)
ביקור [bikur] = wizyta
קירח [kereach] = łysy
Jud czytany jako [e] niektórzy wymawiają jako [ej].
ה a
e
o (rzadko)
אגדה [agada] = legenda
שונה [szone] = różny
איפה [ejfo] = gdzie
Tylko na końcu wyrazu!
א a
e
אבא [aba] = tato
(zob. uwagi poniżej)
וו w
ł
wo (na początku wyrazu)
wu (na początku wyrazu)
תקווה [tikwa] = nadzieja
מלווי [malałi] = Malawi
וולפרם [wolfram] = wolfram
וולקן [wulkan] = wulkan
W skrócie: podwójne waw
niejako wymusza pierwotną,
spółgłoskową wymowę [w].
יי j חייב [chajaw] = winien
תיירת [tajeret] = turystka
Upraszczając: podwójny jud stosuje się, aby zaznaczyć spółgłoskową wymowę [j]. A następującą po [j] samogłoską wcale nie musi być [i].


Umieszczenie w powyższej tabelce litery א może budzić kontrowersje, ponieważ formalnie nie należy ona do hebrajskich matres lectionis. W nowohebrajskim istnieje jednak grupa wyrazów zapożyczonych (z aramejskiego), w których końcowy alef pełni rolę ML. Jednak wg najnowszych trendów hebrajskiej ortografii - taki końcowy alef zastępowany jest przez ה [hej].

W innych przypadkach (np. מלא [male]) końcowy alef jest spółgłoską należącą do rdzenia wyrazu (choć dziś już całkiem niemą). Jest to istotna różnica, choć w praktyce nauki czytania niewiele z niej wynika.

Błędem byłoby też zaliczenie do materes lectionis litery א [alef] występującej na początku zaczynających się na samogłoskę wyrazów obcych (np. nazwisk, nazw geograficznych). Ponieważ w hebrajskim słowa nie mogą zaczynać się od samogłoski, w takich przypadkach na początku wyrazu pisze się bezdźwięczną spółgłoskę - tzw. "ochronny" alef, a wymawianą po nim samogłoskę oznacza się właściwą jej mater lectionis (waw, jud), lub – co przecież w hebrajskim naturalne - nie oznacza się wcale.
Przykładowo:
 • אוניברסיטה [universita] = uniwersytet
 • אוטו [oto] = auto
 • אינטרנט [internet] = internet
 • אבוקדו [avokado] = awokado
 • איקליפטוס [ekaliptos] = eukaliptus
 • אינשטיין [ajnsztain] = Einstein
 • אלכסנדר [aleksander] = Aleksander


  Wymowa i akcent

  Wymowa języka hebrajskiego nie jest jednorodna. Przez stulecia funkcjonował on jako język święty, wyłącznie pisany. Z czasem wykształciły się dwa główne kanony wymowy (odczytu) tekstów hebrajskich: sefaradyjska - używana przez Żydów z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Bałkanów, pozostająca pod silnym wpływem języka arabskiego oraz aszkenazyjska - rozpowszechniona w Niemczech, Europie Wschodniej, a później także w Ameryce. Różnice pomiędzy tymi dwoma systemami dotyczyły przede wszystkim wymowy samogłosek (w większości tekstów i tak nie zapisywanych), w mniejszym zaś stopniu spółgłosek.

  Wymowa we współczesnym języku hebrajskim jest połączeniem obu systemów: sposób wymawiania samogłosek pochodzi z wymowy sefaradyjskiej (bez iloczasu – różnicy w długości samogłosek), a brak spółgłosek emfatycznych i uproszczenie wymowy większości spółgłosek begadkefat (ב ג ד כ פ ת ) – to cechy przeniesione z wymowy aszkenazyjskiej.

  Zgodnie z wymową sefaradyjską, akcent w nowohebrajskim pada najczęściej na ostatnią sylabę. Wyjątków jest jednak sporo - najważniejsze to rzeczowniki typu "segolate", niektóre formy czasownika oraz liczne zapożyczenia. Wiele końcówek gramatycznych nigdy nie jest akcentowanych, więc po ich dołączeniu akcent pada na przedostatnią sylabę.


  Oprac. na bazie tekstu Dariusza Dekierta
  comments powered by Disqus
 • Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania - pisz: iwrit@iwrit.pl

  bot