Zasady pisowni bez wokalizacji - כללי הכתיב חסר הניקוד
Uwaga! Przestawione tu reguły nie dotyczą słów pochodzenia obcego oraz wielu hebrajskich imion i nazw własnych.
  Część 2. - samogłoska u

  Każdą samogłoskę u zapisuje się w ktiw male przy pomocy litery waw, niezależne od tego, czy w ktiw chaser jest ona oznaczona przez kubuc czy przez szuruk. Np.:
  ktiw chaser ktiw male wymowa znaczenie
  כֻּלָּם כולם kulam wszsycy
  חוּם חום chum brązowy

  Nie dotyczy to jednak słów, w których zapisanie kubuc przy pomocy waw utworzyłoby ciąg trzech liter waw obok siebie. Np.:
  ktiw chaser ktiw male wymowa znaczenie komentarz
  מְקֻוּוֹת מקוות mekuwot oczekiwane z nadzieją NIE: מקווות
  לֻוּוּ לוו luwu zostali odprowadzeni Jednak niektóre słowniki zalecają pisać: לווו
[część 1]    [część 2]    [część 3]    [część 4]    [część 5]    [część 6]    [część 7]

comments powered by Disqus

Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania - pisz: iwrit@iwrit.pl

bot