Zasady pisowni bez wokalizacji
כללי הכתיב חסר הניקוד
Uwaga! Przestawione tu reguły nie dotyczą
słów pochodzenia obcego oraz wielu hebrajskich imion i nazw własnych.
  Część 1. - wstęp

  Każda litera występująca w danym słowie w pisowni zwięzłej (ktiw chaser), znajdzie się również w pisowni pełnej bez wokalizacji (ktiw male). Dotyczy to, oczywiście, także liter, które nawet w pisowni zwięzłej nie mają wartości spółgłoskowej. Np.:
  ktiw chaser ktiw male wymowa znaczenie komentarz
  גַּבָּה גבה gaba brew Końcowa litera he w tym słowie nie jest spółgłoską, ale mater lectionis - czyli oznacza obecność samogłoski (w tym przypadku a).
  מְחַכֶּה מחכה mechake czekający Końcowa litera he w tym słowie nie jest spółgłoską, ale mater lectionis - czyli oznacza obecność samogłoski (w tym przypadku e).
  אֵיפֹה איפה ejfo gdzie Końcowa litera he w tym słowie nie jest spółgłoską, ale mater lectionis - czyli oznacza obecność samogłoski (w tym przypadku o).
  נוֹעָז נועז no'az śmiały Litera waw w tym słowie nie jest spółgłoską, ale częścią znaku cholam male (o).
  סוּסָה סוסה susa klacz Litera waw w tym słowie nie jest spółgłoską, ale częścią znaku szuruk (u).
  מִילָה מילה mila obrzezanie Litera jud w tym słowie nie jest spółgłoską, ale częścią znaku chirik male (i).
  רֵיק ריק rek pusty Litera jud w tym słowie nie jest spółgłoską, ale częścią znaku cere male (e).
  דָּגֶיהָ דגיה dageha jej ryby Litera jud w tym słowie nie jest spółgłoską, ale częścią znaku segol male (e). Natomiast końcowe he jest tu spółgłoską.
  חֵטְא חטא chet grzech Litera alef w tym słowie należy do rdzenia, ale jest całkowicie niema (spoczywająca) - nie wpływa na wymowę.
[część 1]    [część 2]    [część 3]    [część 4]    [część 5]    [część 6]    [część 7]

comments powered by Disqus

Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania - pisz: iwrit@iwrit.pl

bot