LICZEBNIKI 1-19

Od 1 do 10

ŻEŃSKIE # MĘSKIE
אחת achAt 1 אחד echAd
שתיים / שתי sztAjim / sztej 2 שניים / שני sznAjim / sznej
שלוש szalOsz (szlosz) 3 שלושה (שלושת) szloszA (szlOszet)
ארבע Arba, arbA 4 ארבעה (ארבעת) arba'A (arbA'at)
חמש chamEsz 5 חמישה (חמשת) chamiszA (chamEszet)
שש szesz 6 שישה (ששת) sziszA (szEszet)
שבע szEwa 7 שבעה (שבעת) sziw'A (sziw'At)
שמונה szmOne, szmonE 8 שמונה (שמונת) szmonA (szmonAt)
תשע tEsza, tEjsza 9 תשעה (תשעת) tisz'A (tisz'At)
עשר Eser 10 עשרה (עשרת) asarA (asEret)
* w nawiasach podano formy be-nismAch (patrz niżej, pkt. 5).


1. Do ogólnego liczenia (bez wymieniania liczonych rzeczowników) zawsze używa się form żeńskich: achAt, sztAjim, szalOsz, Arba, chamEsz, szesz, szEwa, szmOne... itd.


2. Podobnie jak w języku polskim, liczebnik stawia się przed rzeczownikiem. Wyjątkiem jest liczebnik 1. Przyklady:
 • שלושה ילדים קטנים (szloszA jeladIm ktanIm) = trzech małych chłopców
 • עשר ילדות קטנות (Eser jeladOt ktanOt) = dziesięć małych dziewczynek

 • ילד אחד קטן (jEled echAd katAn) = jeden mały chłopiec
 • ילדה אחת קטנה (jaldA achAt ktanA) = jedna mała dziewczynka

3. Formy „wolnostojące” liczebnika 2 (sztAjim, sznAjim) nie łączą się z rzeczownikami. Używa się form skróconych:
 • שתי בחורות (sztej bachurOt) = dwie dziewczyny
 • שני חברים (sznej chawerIm) = dwaj przyjaciele

4. W przypadku liczebników 1–10 należy starannie trzymać się zasady zgodności rodzaju rzeczownika i liczebnika. Oczywiście o rodzaju liczebnika zawsze decyduje prawdziwy rodzaj rzeczownika, a nie jego końcówka, a więc:
 • שלושה ילדים (szloszA jeladIm) = trzech chłopców
 • שלוש ילדות (szalOsz jeladOt) = trzy dziewczynki
 • שני עולמות (sznej olamOt) (r.m.) = dwa światy
 • שתי ביצים (sztej bejcIm) (r.ż.) = dwa jajka

5. Męskie liczebniki 3–10 oraz żeński liczebnik 3 przybierają nieco inną formę (w tabeli podawaną w nawiasie), gdy łączą się z rzeczownikiem określonym. Przypomina to tworzenie stanu zależnego rzeczownika (status constructus). Po hebrajsku taka zmodyfikowana forma liczebnika nazywa się szem ha-mispAr be-nismAch. Przykładowo:
 • זהבה ושלושת הדובים (zehAwa u-szlOszet ha-dubIm) = Złotowłosa i Trzy Misie
 • חמשת החושים (chamEszet ha-chuszIm) = pięć zmysłów
 • מלחמת ששת הימים (milchEmet szEszet ha-jamIm) = Wojna Sześciodniowa
 • שלגיה ושבעת הגמדים (szilgijA u-sziw'At ha-gamadIm) = Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków
 • תשעת כוכבי הלכת (tisz'At kochwEj ha-lEchet) = dziewięć planet [układu słonecznego]
 • עשרת הדיברות (asEret ha-dibrOt) = Dziesięć Przykazań

6. Żeby było dziwniej, w przypadku liczebników 3, 5, 6 i 10 z rzeczownikiem określonym, w mowie potocznej często błędnie używa się męskich form be-nismAch nawet dla rodzaju żeńskiego! Np.
 • שלושת המורות (szlOszet ha-morot) = trzy [określone] nauczycielki - (zamiast poprawnego: szlosz ha-morOt)
 • שלושת הדתות (szlOszet ha-datOt) = trzy religie [monoteistyczne] - (zamiast poprawnego: szlosz ha-datOt)

7. Liczebnik 1 w połączeniu z rzeczownikiem określonym zachowuje się jak przymiotnik, czyli również otrzymuje przedrostek. Np:
 • הילד האחד (ha-jEled ha-echAd) = the one boy
 • הבחורה האחת (ha-bachurA ha-achAt) = the one girl
Jednak w praktyce takie połączenie liczebnika 1 z rzeczownikiem określonym nie jest zbyt częste. Sensownym przykładem może być takie zdanie:
 • היא היתה הילדה האחת והיחידה שאי-פעם אהבתי
  hi hajta ha-jalda ha-achat we-ha-jechida sze-ej-pa’am ahawti
  Ona była tą jedną jedyną dziewczyną, jaką kiedykolwiek kochałem.


Od 11 do 19

ŻEŃSKIE # MĘSKIE
אחת-עשרה achAt esrE 11 אחד-עשר achAd asAr
שתים-עשרה sztEm esrE 12 שנים-עשר sznEm asAr
שלוש-עשרה szlOsz esrE 13 שלושה-עשר szloszA asAr
ארבע-עשרה arbA esrE 14 ארבעה-עשר arba'A asAr
חמש-עשרה chamEsz esrE 15 חמישה-עשר chamiszA asAr
שש-עשרה szEsz esrE 16 שישה-עשר sziszA asAr
שבע-עשרה szwA esrE 17 שבעה-עשר sziw'A asAr
שמונה-עשרה szmonE esrE 18 שמונה-עשר szmonA asAr
תשע-עשרה tszA esrE 19 תשעה-עשר tisz'A asAr


8. W mowie potocznej żeńskie formy liczebników 11-19 używane są zarówno z rzeczownikami żeńskimi jak i męskimi, np.:
 • ארבע-עשרה ילדות (arbA esrE jeladOt) = czternaście dziewczynek
 • ארבע-עשרה ילדים (arbA esrE jeladIm) = czternastu chłopców
Jednak w języku pisanym oraz w mowie starannej trzeba, oczywiście, użyć formy męskiej, np.:
 • ארבעה-עשר ילדים (arba’A asAr jeladIm) = czternastu chłopców

9. Proszę zwrócić uwagę na wymowę pierwszego członu żeńskich liczebników 12, 13, 17 i 19 (w tabeli zostały one wytłuszczone).


10. W mowie potocznej (w rodzaju i męskim, i żeńskim) jako 18 często używa się niepoprawnej formy „szmonA esrE” (nieuwzględnionej w tabeli), zamiast poprawnej: „szmonE esrE”.


comments powered by Disqus

Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania - pisz: iwrit@iwrit.pl

bot