zjednoczyć, połączyć, ujednolicićלאחדא.ח.דSprawdź w słowniku!
le'achedpi'el
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמאחדמאחדתאיחדתיאאחד 
me'achedme'achedetichadetia'ached
ataאיחדתתאחדאחד
ichadetate'achedached
atאיחדתתאחדיאחדי
ichadette'achadiachadi
huאיחדיאחד 
ichedje'ached
hiאיחדהתאחד 
ichadate'ached
 
anachnuמאחדיםמאחדותאיחדנונאחד 
me'achadimme'achadotichadnune'ached
atemאיחדתםתאחדואחדו
ichadetemte'achaduachadu
atenאיחדתן
ichadeten
hemאיחדויאחדו 
ichaduje'achadu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl