słuchać, przysłuchiwać sięלהאזיןא.ז.ןSprawdź w słowniku!
leha'azinhif'il
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמאזיןמאזינההאזנתיאאזין 
ma'azinma'azinahe'ezantia'azin
ataהאזנתתאזיןהאזן
he'ezantata'azinha'azen
atהאזנתתאזיניהאזיני
he'ezantta'aziniha'azini
huהאזיןיאזין 
he'ezinja'azin
hiהאזינהתאזין 
he'ezinata'azin
 
anachnuמאזיניםמאזינותהאזנונאזין 
ma'azinimma'azinothe'ezanuna'azin
atemהאזנתםתאזינוהאזינו
he'ezantemta'azinuha'azinu
atenהאזנתן
he'ezanten
hemהאזינויאזינו 
he'ezinuja'azinu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl