równoważyć, bilansować, poziomowaćלאזןא.ז.ןSprawdź w słowniku!
le'azenpi'el
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמאזןמאזנתאיזנתיאאזן 
me'azenme'azenetizantia'azen
ataאיזנתתאזןאזן
izantate'azenazen
atאיזנתתאזניאזני
izantte'azniazni
huאיזןיאזן 
izenje'azen
hiאיזנהתאזן 
iznate'azen
 
anachnuמאזניםמאזנותאיזנונאזן 
me'aznimme'aznotizanune'azen
atemאיזנתםתאזנואזנו
izantemte'aznuaznu
atenאיזנתן
izanten
hemאיזנויאזנו 
iznuje'aznu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl