być oświetlanym, zostać oświetlonym, oświeconymמוארא.ו.רSprawdź w słowniku!
mu'arhuf'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמוארמוארתהוארתיאואר 
mu'armu'erethu'artiu'ar
ataהוארתתואר
hu'artatu'ar
atהוארתתוארי
hu'arttu'ari
huהואריואר 
hu'arju'ar
hiהוארהתואר 
hu'aratu'ar
 
anachnuמואריםמוארותהוארנונואר 
mu'arimmu'arothu'arnunu'ar
atemהוארתםתוארו
hu'artemtu'aru
atenהוארתן
hu'arten
hemהוארויוארו 
hu'aruju'aru
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl