oświetlać, oświetlić, świecićלהאירא.ו.רSprawdź w słowniku!
leha'irhif'il
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמאירמאירההארתיאאיר 
me'irme'irahe'artia'ir
ataהארתתאירהאר
he'artata'irha'er
atהארתתאיריהאירי
he'artta'iriha'iri
huהאיריאיר 
he'irja'ir
hiהאירהתאיר 
he'irata'ir
 
anachnuמאיריםמאירותהארנונאיר 
me'irimme'irothe'arnuna'ir
atemהארתםתאירוהאירו
he'artemta'iruha'iru
atenהארתן
he'arten
hemהאירויאירו 
he'iruja'iru
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl