zmagać się, walczyć, mocować sięלהיאבקא.ב.קSprawdź w słowniku!
lehe'aweknif'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniנאבקנאבקתנאבקתיאיאבק 
ne'ewakne'eweketne'ewaktie'awek
ataנאבקתתיאבקהיאבק
ne'ewaktate'awekhe'awek
atנאבקתתיאבקיהיאבקי
ne'ewaktte'awkihe'awki
huנאבקייאבק 
ne'ewakje'awek
hiנאבקהתיאבק 
ne'ewkate'awek
 
anachnuנאבקיםנאבקותנאבקנוניאבק 
ne'ewakimne'ewakotne'ewaknune'awek
atemנאבקתםתיאבקוהיאבקו
ne'ewaktemte'awkuhe'awku
atenנאבקתן
ne'ewakten
hemנאבקוייאבקו 
ne'ewkuje'awku
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl