być rozczarowanymמאוכזבא.כ.ז.בSprawdź w słowniku!
me'uchzawpu'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמאוכזבמאוכזבתאוכזבתיאאוכזב 
me'uchzawme'uchzewetuchzawtia'uchzaw
ataאוכזבתתאוכזב
uchzawtate'uchzaw
atאוכזבתתאוכזבי
uchzawtte'uchzewi
huאוכזביאוכזב 
uchzawje'uchzaw
hiאוכזבהתאוכזב 
uchzewate'uchzaw
 
anachnuמאוכזביםמאוכזבותאוכזבנונאוכזב 
me'uchzawimme'uchzawotuchzawnune'uchzaw
atemאוכזבתםתאוכזבו
uchzawtemte'uchzewu
atenאוכזבתן
uchzawten
hemאוכזבויאוכזבו 
uchzewuje'uchzewu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl