rozczarować, rozczarowywaćלאכזבא.כ.ז.בSprawdź w słowniku!
le'achzewpi'el
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמאכזבמאכזבתאכזבתיאאכזב 
me'achzewme'achzewetichzawtia'achzew
ataאכזבתתאכזבאכזב
ichzawtate'achzewachzew
atאכזבתתאכזביאכזבי
ichzawtte'achzewiachzewi
huאכזביאכזב 
ichzewje'achzew
hiאכזבהתאכזב 
ichzewate'achzew
 
anachnuמאכזביםמאכזבותאכזבנונאכזב 
me'achzewimme'achzewotichzawnune'achzew
atemאכזבתםתאכזבואכזבו
ichzawtemte'achzewuachzewu
atenאכזבתן
ichzawten
hemאכזבויאכזבו 
ichzewuje'achzewu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl