potępiać, ganić, piętnowaćלגנותג.נ.הSprawdź w słowniku!
leganotpi'el
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמגנהמגנהגיניתיאגנה 
meganemeganaginitiagane
ataגיניתתגנהגנה
ginitateganegane
atגיניתתגניגני
ginitteganigani
huגינהיגנה 
ginajegane
hiגינתהתגנה 
gintategane
 
anachnuמגניםמגנותגינינונגנה 
meganimmeganotgininunegane
atemגיניתםתגנוגנו
ginitemteganuganu
atenגיניתן
giniten
hemגינויגנו 
ginujeganu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl