dziękować, przyznawać (coś), przyznawać (się)להודותי.ד.הSprawdź w słowniku!
lehodothif'il
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמודהמודההודיתיאודה 
modemodahodetiode
ataהודיתתודההודה
hodetatodehode
atהודיתתודיהודי
hodettodihodi
huהודהיודה 
hodajode
hiהודתהתודה 
hodetatode
 
anachnuמודיםמודותהודינונודה 
modimmodothodenunode
atemהודיתםתודוהודו
hodetemtoduhodu
atenהודיתן
hodeten
hemהודויודו 
hodujodu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl