przygotowaćלהכיןכ.ו.ןSprawdź w słowniku!
lehachinhif'il
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמכיןמכינההכנתיאכין 
mechinmechinahechantiachin
ataהכנתתכיןהכן
hechantatachinhachen
atהכנתתכיניהכיני
hechanttachinihachini
huהכיןיכין 
hechinjachin
hiהכינהתכין 
hechinatachin
 
anachnuמכיניםמכינותהכנונכין 
mechinimmechinothechanunachin
atemהכנתםתכינוהכינו
hechantemtachinuhachinu
atenהכנתן
hechanten
hemהכינויכינו 
hechinujachinu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl