pisać, napisaćלכתובכ.ת.בSprawdź w słowniku!
lichtowpa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniכותבכותבתכתבתיאכתוב 
kotewkotewetkatawtiechtow
ataכתבתתכתובכתוב
katawtatichtowktow
atכתבתתכתביכתבי
katawttichtewikitwi
huכתביכתוב 
katawjichtow
hiכתבהתכתוב 
katwatichtow
 
anachnuכותביםכותבותכתבנונכתוב 
kotwimkotwotkatawnunichtow
atemכתבתםתכתבוכתבו
katawtemtichtewukitwu
atenכתבתן
katawten
hemכתבויכתבו 
katwujichtewu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl