zostawić, zostawiać, pozostawić, pozostawiaćלהשאירש.א.רSprawdź w słowniku!
lehasz'irhif'il
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמשאירמשאירההשארתיאשאיר 
masz'irmasz'irahisz'artiasz'ir
ataהשארתתשאירהשאר
hisz'artatasz'irhasz'er
atהשארתתשאיריהשאירי
hisz'arttasz'irihasz'iri
huהשאירישאיר 
hisz'irjasz'ir
hiהשאירהתשאיר 
hisz'iratasz'ir
 
anachnuמשאיריםמשאירותהשארנונשאיר 
masz'irimmasz'irothisz'arnunasz'ir
atemהשארתםתשאירוהשאירו
hisz'artemtasz'iruhasz'iru
atenהשארתן
hisz'arten
hemהשאירוישאירו 
hisz'irujasz'iru
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl