zostać, zostawać, pozostać, pozostawaćלהישארש.א.רSprawdź w słowniku!
lehisza'ernif'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniנשארנשארתנשארתיאשאר 
nisz'arnisz'eretnisz'artiesza'er
ataנשארתתישארהישאר
nisz'artatisza'erhisza'er
atנשארתתישאריהישארי
nisz'arttisza'arihisza'ari
huנשאריישאר 
nisz'arjisza'er
hiנשארהתישאר 
nisz'aratisza'er
 
anachnuנשאריםנשארותנשארנונישאר 
nisz'arimnisz'arotnisz'arnunisza'er
atemנשארתםתישארוהישארו
nisz'artemtisza'aruhisza'aru
atenנשארתן
nisz'arten
hemנשארויישארו 
nisz'arujisza'aru
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl