dziać się, zdarzać się, przytrafiać się, stać sięלקרותק.ר.הSprawdź w słowniku!
likrotpa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniקורהקורה*, קוריתקריתי*אקרה* 
korekora*, koretkariti*ekre*
ataקרית*תקרהקרה*
karita*tikrekre*
atקרית*תקרי*קרי*
karit*tikri*kri*
huקרהיקרה 
karajikre
hiקרתהתקרה 
kartatikre
 
anachnuקוריםקורותקרינו*נקרה* 
korimkorotkarinu*nikre*
atemקריתם*תקרו*קרו*
karitem*tikru*kru*
atenקריתן*
kariten*
hemקרויקרו 
karujikru
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl