przenieść, przewieźć, przeprowadzić, przekazaćלהעבירע.ב.רSprawdź w słowniku!
leha'awirhif'il
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמעבירמעבירההעברתיאעביר 
ma'awirma'awirahe'ewartia'awir
ataהעברתתעבירהעבר
he'ewartata'awirha'awer
atהעברתתעביריהעבירי
he'ewartta'awiriha'awiri
huהעביריעביר 
he'ewirja'awir
hiהעבירהתעביר 
he'ewirata'awir
 
anachnuמעביריםמעבירותהעברנונעביר 
ma'awirimma'awirothe'ewarnuna'awir
atemהעברתםתעבירוהעבירו
he'ewartemta'awiruha'awiru
atenהעברתן
he'ewarten
hemהעבירויעבירו 
he'ewiruja'awiru
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl