przechodzić, przejść, minąć, przeprowadzić sięלעבורע.ב.רSprawdź w słowniku!
la'aworpa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniעוברעוברתעברתיאעבור 
oweroweretawartie'ewor
ataעברתתעבורעבור
awartata'aworawor
atעברתתעבריעברי
awartta'awriiwri
huעבריעבור 
awarja'awor
hiעברהתעבור 
awrata'awor
 
anachnuעובריםעוברותעברנונעבור 
owrimowrotawarnuna'awor
atemעברתםתעברועברו
awartemta'awruiwru
atenעברתן
awarten
hemעברויעברו 
awruja'awru
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl