brać, wziąćלקחתל.ק.חSprawdź w słowniku!
lakachatpa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniלוקחלוקחתלקחתיאקח 
lokeachlokachatlakachtiekach
ataלקחתתיקחקח
lakachtatikachkach
atלקחתתיקחיקחי
lakachttikchikchi
huלקחייקח 
lakachjikach
hiלקחהתיקח 
lakchatikach
 
anachnuלוקחיםלוקחותלקחנוניקח 
lokchimlokchotlakachnunikach
atemלקחתםתיקחוקחו
lakachtemtikchukchu
atenלקחתן
lakachten
hemלקחוייקחו 
lakchujikchu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl