pokazywać, okazywać, wskazywaćלהראותר.א.הSprawdź w słowniku!
lehar'othif'il
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמראהמראההראיתיאראה 
mar'emar'aher'etiar'e
ataהראיתתראההראה
her'etatar'ehar'e
atהראיתתראיהראי
her'ettar'ihar'i
huהראהיראה 
her'ajar'e
hiהראתהתראה 
her'atatar'e
 
anachnuמראיםמראותהראינונראה 
mar'immar'other'enunar'e
atemהראיתםתראוהראו
her'etemtar'uhar'u
atenהראיתן
her'eten
hemהראויראו 
her'ujar'u
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl