przynieść, przywieźć, przyprowadzićלהביאב.ו.אSprawdź w słowniku!
lehawihif'il
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמביאמביאההבאתיאביא 
mewimewi'ahewetiawi
ataהבאתתביאהבא
hewetatawihawe
atהבאתתביאיהביאי
hewettawi'ihawi'i
huהביאיביא 
hewijawi
hiהביאהתביא 
hewi'atawi
 
anachnuמביאיםמביאותהבאנונביא 
mewi'immewi'othewenunawi
atemהבאתםתביאוהביאו
hewetemtawi'uhawi'u
atenהבאתן
heweten
hemהביאויביאו 
hewi'ujawi'u
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl