pracować, działaćלעבודע.ב.דSprawdź w słowniku!
la'awodpa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniעובדעובדתעבדתיאעבוד 
owedowedetawadeti, awadtie'ewod
ataעבדתתעבודעבוד
awadeta, awadtata'awodawod
atעבדתתעבדיעבדי
awadet, awadtta'awdiiwdi
huעבדיעבוד 
awadja'awod
hiעבדהתעבוד 
awdata'awod
 
anachnuעובדיםעובדותעבדנונעבוד 
owdimowdotawadnuna'awod
atemעבדתםתעבדועבדו
awadetem, awadtemta'awduiwdu
atenעבדתן
awadeten, awadten
hemעבדויעבדו 
awduja'awdu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl