zginąć, zgubić się, przepaśćלאבודא.ב.דSprawdź w słowniku!
le'ewodpa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniאובדאובדתאבדתיאובד 
owedowedetawadeti, awadtiowad
ataאבדתתאבדאבוד
awadeta, awadtatowadewod
atאבדתתאבדיאבדי
awadet, awadttowdiiwdi
huאבדיאבד 
awadjowad
hiאבדהתאבד 
awdatowad
 
anachnuאובדיםאובדותאבדנונאבד 
owdimowdotawadnunowad
atemאבדתםתאבדואבדו
awadetem, awadtemtowduiwdu
atenאבדתן
awadeten, awadten
hemאבדויאבדו 
awdujowdu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl