gubić, tracić, zgubić, stracićלאבדא.ב.דSprawdź w słowniku!
le'abedpi'el
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמאבדמאבדתאיבדתיאאבד 
me'abedme'abedetibadeti, ibadtia'abed
ataאיבדתתאבדאבד
ibadeta, ibadtate'abedabed
atאיבדתתאבדיאבדי
ibadet, ibadtte'abdiabdi
huאיבדיאבד 
ibedje'abed
hiאיבדהתאבד 
ibdate'abed
 
anachnuמאבדיםמאבדותאיבדנונאבד 
me'abdimme'abdotibadnune'abed
atemאיבדתםתאבדואבדו
ibadetem, ibadtemte'abduabdu
atenאיבדתן
ibadeten, ibadten
hemאיבדויאבדו 
ibduje'abdu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl