uczyć, nauczaćללמדל.מ.דSprawdź w słowniku!
lelamedpi'el
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמלמדמלמדתלימדתיאלמד 
melamedmelamedetlimadeti, limadtialamed
ataלימדתתלמדלמד
limadeta, limadtatelamedlamed
atלימדתתלמדילמדי
limadet, limadttelamdilamdi
huלימדילמד 
limedjelamed
hiלימדהתלמד 
limdatelamed
 
anachnuמלמדיםמלמדותלימדנונלמד 
melamdimmelamdotlimadnunelamed
atemלימדתםתלמדולמדו
limadetem, limadtemtelamdulamdu
atenלימדתן
limadeten, limadten
hemלימדוילמדו 
limdujelamdu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl