uczyć się, studiowaćללמודל.מ.דSprawdź w słowniku!
lilmodpa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniלומדלומדתלמדתיאלמד 
lomedlomedetlamadeti, lamadtielmad
ataלמדתתלמדלמד
lamadeta, lamadtatilmadlemad
atלמדתתלמדילמדי
lamadet, lamadttilmedilimdi
huלמדילמד 
lamadjilmad
hiלמדהתלמד 
lamdatilmad
 
anachnuלומדיםלומדותלמדנונלמד 
lomdimlomdotlamadnunilmad
atemלמדתםתלמדולמדו
lamadetem, lamadtemtilmedulimdu
atenלמדתן
lamadeten, lamadten
hemלמדוילמדו 
lamdujilmedu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl