móc, być w stanie- - -י.כ.לSprawdź w słowniku!
- - -pa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniיכוליכולהיכולתיאוכל 
jacholjecholajacholtiuchal
ataיכולתתוכל- - -
jacholtatuchal- - -
atיכולתתוכלי- - -
jacholttuchli- - -
huיכוליוכל 
jacholjuchal
hiיכלהתוכל 
jachlatuchal
 
anachnuיכוליםיכולותיכולנונוכל 
jecholimjecholotjacholnunuchal
atemיכולתםתוכלו- - -
jacholtemtuchlu- - -
atenיכולתן
jacholten
hemיכלויוכלו 
jachlujuchlu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl