jechać, pojechać, jeździć, podróżowaćלנסוענ.ס.עSprawdź w słowniku!
linsoapa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniנוסענוסעתנסעתיאסע 
noseanosa'atnasa'tiesa
ataנסעתתיסעסע
nasa'tatisasa
atנסעתתיסעיסעי
nasa'ttis'is'i, se'i
huנסעייסע 
nasajisa
hiנסעהתיסע 
nas'atisa
 
anachnuנוסעיםנוסעותנסענוניסע 
nos'imnos'otnasa'nunisa
atemנסעתםתיסעוסעו
nasa'temtis'us'u, se'u
atenנסעתן
nasa'ten
hemנסעוייסעו 
nas'ujis'u
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl