obłożyć, opakować, zawinąć, otulićלעטוףע.ט.ףSprawdź w słowniku!
la'atofpa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniעוטףעוטפתעטפתיאעטוף 
otefotefetataftie'etof
ataעטפתתעטוףעטוף
ataftata'atofatof
atעטפתתעטפיעטפי
ataftta'atfiitfi
huעטףיעטוף 
atafja'atof
hiעטפהתעטוף 
atfata'atof
 
anachnuעוטפיםעוטפותעטפנונעטוף 
otfimotfotatafnuna'atof
atemעטפתםתעטפועטפו
ataftemta'atfuitfu
atenעטפתן
ataften
hemעטפויעטפו 
atfuja'atfu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl