odwiedzać, zwiedzać, krytykowaćלבקרב.ק.רSprawdź w słowniku!
lewakerpi'el
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמבקרמבקרתביקרתיאבקר 
mewakermewakeretbikartiawaker
ataביקרתתבקרבקר
bikartatewakerbaker
atביקרתתבקריבקרי
bikarttewakribakri
huביקריבקר 
bikerjewaker
hiביקרהתבקר 
bikratewaker
 
anachnuמבקריםמבקרותביקרנונבקר 
mewakrimmewakrotbikarnunewaker
atemביקרתםתבקרובקרו
bikartemtewakrubakru
atenביקרתן
bikarten
hemביקרויבקרו 
bikrujewakru
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl