kontaktować się, zadzwonić (tel.)להתקשרק.ש.רSprawdź w słowniku!
lehitkaszerhitpa'el
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמתקשרמתקשרתהתקשרתיאתקשר 
mitkaszermitkaszerethitkaszartietkaszer
ataהתקשרתתתקשרהתקשר
hitkaszartatitkaszerhitkaszer
atהתקשרתתתקשריהתקשרי
hitkaszarttitkaszrihitkaszri
huהתקשריתקשר 
hitkaszerjitkaszer
hiהתקשרהתתקשר 
hitkaszratitkaszer
 
anachnuמתקשריםמתקשרותהתקשרנונתקשר 
mitkaszrimmitkaszrothitkaszarnunitkaszer
atemהתקשרתםתתקשריהתקשרו
hitkaszartemtitkaszruhitkaszru
atenהתקשרתן
hitkaszarten
hemהתקשרויתקשרו 
hitkaszrujitkaszru
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl