zostać związanym, przywiązać sięלהיקשרק.ש.רSprawdź w słowniku!
lehikaszernif'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniנקשרנקשרתנקשרתיאקשר 
nikszarnikszeretnikszartiekaszer
ataנקשרתתיקשרהיקשר
nikszartatikaszerhikaszer
atנקשרתתיקשריהיקשרי
nikszarttikaszrihikaszri
huנקשרייקשר 
nikszarjikaszer
hiנקשרהתיקשר 
nikszeratikaszer
 
anachnuנקשריםנקשרותנקשרנוניקשר 
nikszarimnikszarotnikszarnunikaszer
atemנקשרתםתיקשרוהיקשרו
nikszartemtikaszruhikaszru
atenנקשרתן
nikszarten
hemנקשרוייקשרו 
nikszerujikaszru
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl