łączyć, połączyć, złączyćלקשרק.ש.רSprawdź w słowniku!
lekaszerpi'el
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמקשרמקשרתקישרתיאקשר 
mekaszermekaszeretkiszartiakaszer
ataקישרתתקשרקשר
kiszartatekaszerkaszer
atקישרתתקשריקשרי
kiszarttekaszrikaszri
huקישריקשר 
kiszerjekaszer
hiקישרהתקשר 
kiszratekaszer
 
anachnuמקשריםמקשרותקישרנונקשר 
mekaszrimmekaszrotkiszarnunekaszer
atemקישרתםתקשרוקשרו
kiszartemtekaszrukaszru
atenקישרתן
kiszarten
hemקישרויקשרו 
kiszrujekaszru
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl