wiązać, zawiązać, związać, przywiązaćלקשורק.ש.רSprawdź w słowniku!
likszorpa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniקושרקושרתקשרתיאקשור 
koszerkoszeretkaszartiekszor
ataקשרתתקשורקשור
kaszartatikszorkszor
atקשרתתקשריקשרי
kaszarttikszerikiszri
huקשריקשור 
kaszarjikszor
hiקשרהתקשור 
kaszratikszor
 
anachnuקושריםקושרותקשרנונקשור 
koszrimkoszrotkaszarnunikszor
atemקשרתםתקשרוקשרו
kaszartemtikszerukiszru
atenקשרתן
kaszarten
hemקשרויקשרו 
kaszrujikszeru
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl