nosić/zakładać (krawat, muszkę)לענובע.נ.בSprawdź w słowniku!
la'anowpa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniעונבעונבתענבתיאענוב 
onewonewetanawtie'enow
ataענבתתענובענוב
anawtata'anowanow
atענבתתענביענבי
anawtta'anwiinwi
huענביענוב 
anawja'anow
hiענבהתענוב 
anwata'anow
 
anachnuעונביםעונבותענבנונענוב 
onwimonwotanawnuna'anow
atemענבתםתענבוענבו
anawtemta'anwuinwu
atenענבתן
anawten
hemענבויענבו 
anwuja'anwu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl