nosić/zakładać (skarpety, pończochy)לגרובג.ר.בSprawdź w słowniku!
ligrowpa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniגורבגורבתגרבתיאגרוב 
gorewgorewetgarawtiegrow
ataגרבתתגרובגרב
garawtatigrowgraw
atגרבתתגרביגרבי
garawttigrewigirwi
huגרביגרוב 
garawjigrow
hiגרבהתגרוב 
garwatigrow
 
anachnuגורביםגורבותגרבנונגרוב 
gorwimgorwotgarawnunigrow
atemגרבתםתגרבוגרבו
garawtemtigrewugirwu
atenגרבתן
garawten
hemגרבויגרבו 
garwujigrewu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl