nosić/zakładać (buty), zamykać (na klucz)לנעולנ.ע.לSprawdź w słowniku!
lin'olpa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniנועלנועלתנעלתיאנעל 
no'elno'eletna'altien'al
ataנעלתתנעלנעל
na'altatin'alne'al
atנעלתתנעלינעלי
na'alttin'alina'ali
huנעלינעל 
na'aljin'al
hiנעלהתנעל 
na'alatin'al
 
anachnuנועליםנועלותנעלנוננעל 
no'alimno'alotna'alnunin'al
atemנעלתםתנעלונעלו
na'altemtin'aluna'alu
atenנעלתן
na'alten
hemנעלוינעלו 
na'alujin'alu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl