nosić/zakładać (zegarek, biżuterię)לענודע.נ.דSprawdź w słowniku!
la'anodpa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniעונדעונדתענדתיאענוד 
onedonedetanadtie'enod
ataענדתתענודענוד
anadtata'anodanod
atענדתתענדיענדי
anadtta'andiindi
huענדיענוד 
anadja'anod
hiענדהתענוד 
andata'anod
 
anachnuעונדיםעונדותענדנונענוד 
ondimondotanadnuna'anod
atemענדתםתענדוענדו
anadtemta'anduindu
atenענדתן
anadten
hemענדויענדו 
anduja'andu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl