nosić/zakładać (czapkę), bandażowaćלחבושח.ב.שSprawdź w słowniku!
lachboszpa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniחובשחובשתחבשתיאחבוש 
choweszchoweszetchawasztiechbosz, echewosz
ataחבשתתחבושחבוש
chawasztatachboszchawosz
atחבשתתחבשיחבשי
chawaszttachbeszichiwszi
huחבשיחבוש 
chawaszjachbosz
hiחבשהתחבוש 
chawszatachbosz
 
anachnuחובשיםחובשותחבשנונחבוש 
chowszimchowszotchawasznunachbosz
atemחבשתםתחבשוחבשו
chawasztemtachbeszuchiwszu
atenחבשתן
chawaszten
hemחבשויחבשו 
chawszujachbeszu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl