uprościć, upraszczaćלפשטפ.ש.טSprawdź w słowniku!
lefaszetpi'el
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמפשטמפשטתפישטתיאפשט 
mefaszetmefaszetetpiszateti, piszattiafaszet
ataפישטתתפשטפשט
piszateta, piszattatefaszetpaszet
atפישטתתפשטיפשטי
piszatet, piszatttefasztipaszti
huפישטיפשט 
piszetjefaszet
hiפישטהתפשט 
pisztatefaszet
 
anachnuמפשטיםמפשטותפישטנונפשט 
mefasztimmefasztotpiszatnunefaszet
atemפישטתםתפשטופשטו
piszatetem, piszattemtefasztupasztu
atenפישטתן
piszateten, piszatten
hemפישטויפשטו 
pisztujefasztu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl