rozbierać się, rozprzestrzeniać sięלהתפשטפ.ש.טSprawdź w słowniku!
lehitpaszethitpa'el
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמתפשטמתפשטתהתפשטתיאתפשט 
mitpaszetmitpaszetethitpaszatetietpaszet
ataהתפשטתתתפשטהתפשט
hitpaszatetatitpaszethitpaszet
atהתפשטתתתפשטיהתפשטי
hitpaszatettitpasztihitpaszti
huהתפשטיתפשט 
hitpaszetjitpaszet
hiהתפשטהתתפשט 
hitpasztatitpaszet
 
anachnuמתפשטיםמתפשטותהתפשטנונתפשט 
mitpasztimmitpasztothitpaszatnunitpaszet
atemהתפשטתםתתפשטוהתפשטו
hitpaszatetemtitpasztuhitpasztu
atenהתפשטתן
hitpaszateten
hemהתפשטויתפשטו 
hitpasztujitpasztu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl