zdejmować (ubranie), napadaćלפשוטפ.ש.טSprawdź w słowniku!
lifszotpa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniפושטפושטתפשטתיאפשוט 
poszetposzetetpaszateti, paszattiefszot
ataפשטתתפשוטפשוט
paszateta, paszattatifszotpszot
atפשטתתפשטיפשטי
paszatet, paszatttifszetipiszti
huפשטיפשוט 
paszatjifszot
hiפשטהתפשוט 
pasztatifszot
 
anachnuפושטיםפושטותפשטנונפשוט 
posztimposztotpaszatnunifszot
atemפשטתםתפשטופשטו
paszatetem, paszattemtifszetupisztu
atenפשטתן
paszateten, paszatten
hemפשטויפשטו 
pasztujifszetu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl