zdjąć, ściągnąć, obniżyćלהורידי.ר.דSprawdź w słowniku!
lehoridhif'il
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמורידמורידההורדתיאוריד 
moridmoridahoradti, horadetiorid
ataהורדתתורידהורד
horadta, horadetatoridhored
atהורדתתורידיהורידי
horadt, horadettoridihoridi
huהורידיוריד 
horidjorid
hiהורידהתוריד 
horidatorid
 
anachnuמורידיםמורידותהורדנונוריד 
moridimmoridothoradnunorid
atemהורדתםתורידוהורידו
horadtem, horadetemtoriduhoridu
atenהורדתן
horadten, horadeten
hemהורידויורידו 
horidujoridu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl