wspinać się, wspiąć sięלטפסט.פ.סSprawdź w słowniku!
letapespi'el
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמטפסמטפסתטיפסתיאטפס 
metapesmetapesettipastiatapes
ataטיפסתתטפסטפס
tipastatetapestapes
atטיפסתתטפסיטפסי
tipasttetapsitapsi
huטיפסיטפס 
tipesjetapes
hiטיפסהתטפס 
tipsatetapes
 
anachnuמטפסיםמטפסותטיפסנונטפס 
metapsimmetapsottipasnunetapes
atemטיפסתםתטפסוטפסו
tipastemtetapsutapsu
atenטיפסתן
tipasten
hemטיפסויטפסו 
tipsujetapsu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl