wejść, wchodzić (do środka)להיכנסכ.נ.סSprawdź w słowniku!
lehikanesnif'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniנכנסנכנסתנכנסתיאכנס 
nichnasnichnesetnichnastiekanes
ataנכנסתתיכנסהיכנס
nichnastatikaneshikanes
atנכנסתתיכנסיהיכנסי
nichnasttikansihikansi
huנכנסייכנס 
nichnasjikanes
hiנכנסהתיכנס 
nichnesatikanes
 
anachnuנכנסיםנכנסותנכנסנוניכנס 
nichnasimnichnasotnichnasnunikanes
atemנכנסתםתיכנסוהיכנסו
nichnastemtikansuhikansu
atenנכנסתן
nichnasten
hemנכנסוייכנסו 
nichnesujikansu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl